Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Esenlik Önderi

9 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda, ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak.

  2 Karanlıkta yürüyen halk

Büyük bir ışık görecek;

Ölümün gölgelediği ülkede

Oturanların üzerine ışık parlayacak.

  3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın.

Ekin biçenlerin neşelendiği,

Ganimet paylaşanların coştuğu gibi,

Onlar da sevinecek senin önünde.

  4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu,

Omuzlarını döven değneği,

Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin;

Tıpkı Midyanlılar'ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

  5 Savaşta giyilen çizmeleri

Ve kana bulanmış giysileri

Yakılacak, ateşe yem olacak.

  6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

  7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.

Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.

Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak

Ve sonsuza dek sürdürecek.

Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.

RAB'bin İsrail'e Öfkesi

 8 Rab İsrail için,

Yakup soyu için yargısını bildirdi.

Bu yargı yerine gelecek.

 9 Bütün halk, Efrayim ve Samiriye'de yaşayanlar,

Rab'bin bu yargısını duyacak.

Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki:

  10 "Kerpiç evler yıkıldı,

Ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız.

Yabanıl incir ağaçları kesildi,

Ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz."

  11-12 Bundan dolayı RAB, Resin'in hasımlarını

Halka karşı güçlendirecek;

Düşmanlarını, doğudan Aramlılar'ı,

Batıdan Filistliler'i ayaklandıracak.

Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsrail'i yutacaklar.

Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,

Eli hâlâ kalkmış durumda.

  13 Halk kendisini cezalandıran RAB'be dönmeyecek,

Her Şeye Egemen RAB'bi aramayacak.

  14 Bunun için RAB İsrail'den başı da kuyruğu da

Hurma dalını da sazı da

Bir günde kesip atacak.

  15 Baş ileri gelen saygın kişi,

Kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir.

  16 Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir.

Onları izleyenler de yem oluyor.

  17 Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak,

Öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak.

Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar.

Her ağız saçmalıyor.

Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,

Eli hâlâ kalkmış durumda.

  18 Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir.

Ormandaki çalılığı tutuşturur,

Duman sütunları yükseltir.

  19 Her Şeye Egemen RAB'bin öfkesi

Ülkeyi ateş gibi sardı.

Halk ateşe yem olacak,

Kardeş kardeşini esirgemeyecek.

  20 İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler,

Ama aç kalacak, doymayacaklar.

Herkes çocuğunun etini yiyecek:

  21 Manaşşe Efrayim'i,

Efrayim Manaşşe'yi yiyecek,

Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler.

Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,

Eli hâlâ kalkmış durumda.

 


Başlangıç