Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

16 Sela'dan çöl yoluyla Siyon Dağı'na,

Ülkenin hükümdarına kuzular gönderin.

 2 Moavlı kızlar yuvalarından atılmış,

Öteye beriye uçuşan kuşlar gibi

Arnon Irmağı'nın geçitlerinde dolaşıyor.

 3 "Bize öğüt ver, bir karar al,

Öğle sıcağında gece gibi gölge sal üstümüze.

Kovulanları sakla, kaçakları ele verme" diyorlar.

  4 "Kovulanlarım seninle birlikte yaşasın.

Kırıp geçirenlere karşı

Biz Moavlılar'a sığınak ol."

Baskı ve yıkım son bulduğunda,

Ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda,

Sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak,

  5 Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak.

Yargılarken adaleti arayacak,

Doğru olanı yapmakta tez davranacak.

  6 Moav'ın ne denli gururlanıp büyüklendiğini,

Kendini nasıl beğendiğini,

Ne denli küstahlaştığını duyduk;

Övünmesi boştur.

  7 Bu yüzden Moavlılar Moav için feryat edecek,

Hepsi feryat edecek.

Kîr-Hereset'in üzüm pestillerini

Anımsayıp üzülecek, yas tutacaklar.

  8 Çünkü Heşbon'un tarlaları,

Sivma'nın asmaları kurudu.

Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar.

O dallar ki, Yazer'e erişir, çöle uzanırdı,

Filizleri yayılır, gölü[i] aşardı.

  9 Bu yüzden Yazer için,

Sivma'nın asmaları için acı acı ağlıyorum.

Sizleri gözyaşlarımla sulayacağım,

Ey Heşbon ve Elale!

Çünkü savaş çığlıkları yaz meyvelerinizin,

Biçtiğiniz ekinin üzerine düştü.

  10 Verimli tarlalardaki sevinç ve neşe yok oldu.

Bağlarda ne şarkı söyleyen olacak,

Ne sevinç çığlığı atan.

Üzüm sıkma çukurlarında çalışan kalmayacak,

Neşeli sesleri susturdum.

  11 Yüreğim bir lir gibi inliyor Moav için,

Kîr-Hereset için içim sızlıyor.

  12 Moav halkı tapınma yerine çıkarak kendini yoruyor,

Dua etmek için tapınağa gidiyor, ama hepsi boşuna!

  13 RAB'bin Moav için geçmişte söylediği budur.

  14 RAB şimdi diyor ki: "Moav'ın övündükleri de kalabalık halkı da tam üç yıl sonra rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişiyse güçsüz olacak."

 [i] 16:8. "Göl" yani "Lut Gölü"


Başlangıç