Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'bin Kulunun Görevi

49 Ey kıyı halkları, işitin beni,

Uzaktaki halklar, iyi dinleyin.

RAB beni ana rahmindeyken çağırdı,

Annemin karnındayken adımı koydu.

  2 Ağzımı keskin kılıç yaptı,

Elinin gölgesinde gizledi beni.

Beni keskin bir ok yaptı,

Kendi sadağına sakladı.

  3 Bana, "Kulumsun, ey İsrail,

Görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi.

 4 Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim,

"Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim.

RAB yine de hakkımı savunur,

Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir."

  5 Kulu olmam için,

Yakup soyunu kendisine geri getirmem,

İsrail'i önünde toplamam için

Rahimde beni biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor:

(O'nun gözünde onurluyum.

Tanrım bana güç kaynağı oldu.)

  6 "Yakup'un oymaklarını canlandırmak,

Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için

Kulum olman yeterli değil.

Seni uluslar için ışık da yapacağım.

Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."

  7 İnsanların hor gördüğüne,

Ulusların iğrendiğine,

Egemenlerin kulu olana

İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB diyor ki:

"Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık RAB'den ötürü

Krallar seni görünce ayağa kalkacak,

Önderler yere kapanacak."

İsrail'in RAB'be Dönüşü

  8 RAB şöyle diyor:

"Lütuf zamanında sana yanıt vereceğim,

Kurtuluş günü sana yardım edecek,

Seni koruyacağım.

Seni halka antlaşma olarak vereceğim.

Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın,

Miras olarak yeni sahiplerine veresin.

  9 Tutsaklara, 'Çıkın',

Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın' diyeceksin.

Yol boyunca beslenecek,

Her çıplak tepede otlak bulacaklar.

  10 Acıkmayacak, susamayacaklar,

Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları.

Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek

Ve onları pınarlara götürecek.

  11 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim,

Anayollarım yükseltilecek.

  12 İşte halkım ta uzaklardan,

Kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den[i] gelecek."

  13 Ey gökler, sevinçle haykırın,

Neşeyle coş, ey yeryüzü!

Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın,

Çünkü RAB halkını avutacak,

Ezilene merhamet gösterecek.

  14 Oysa Siyon, "RAB beni terk etti,

Beni unuttu" diyordu.

  15 Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor,

"Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi?

Kadın unutabilir,

Ama ben seni asla unutmam.

  16 Bak, adını avuçlarıma kazıdım,

Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

  17 Oğulların koşar adım geliyor,

Seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek.

  18 Başını kaldır da çevrene bir bak:

Hepsi toplanmış sana geliyor.

Ben RAB, varlığım hakkı için diyorum ki:

Onların hepsi senin süsün olacak,

Bir gelin gibi takınacaksın onları.

  19 "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün,

Ülken yerle bir olmuştu.

Ama şimdi halkına dar geleceksin,

Seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar.

  20 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın:

'Burası bize dar geliyor,

Yaşayacak bir yer ver bize' diyecekler.

  21 O zaman içinden,

'Kim doğurdu bunları bana?' diyeceksin,

'Çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum.

Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.

Öyleyse bunları kim büyüttü?

Yapayalnız kalmıştım,

Nereden çıkıp geldi bunlar?'"

  22 Rab Yahve diyor ki:

"Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde,

Sancağımı yükselttiğimde halklara,

Senin oğullarını kucaklarında getirecek,

Kızlarını omuzlarında taşıyacaklar.

  23 Krallar size babalık,

Prensesler sütannelik yapacak,

Yüzüstü yere kapanıp

Ayaklarının tozunu yalayacaklar.

O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.

Bana umut bağlayan utandırılmayacak."

  24 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi?

Zorbanın[ii] elindeki tutsak kurtulabilir mi?

  25 Ama RAB diyor ki:

"Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak,

Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak.

Seninle çekişenle ben çekişeceğim,

Senin çocuklarını ben kurtaracağım.

  26 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim,

Tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar.

Böylece bütün insanlar bilecek ki

Seni kurtaran RAB benim;

Kurtarıcın, Yakup'un Güçlüsü benim."

 [i] 49:12. "Sinim:" Mısır'daki Assuan bölgesi olduğu sanılıyor

[ii] 49:24. Kumran, Vulgata ve Süryanice "Zorbanın", İbranice "Doğru olanın".  Bkz. 25. ayet


Başlangıç