Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Siyon'un Yeni Adı

62 Doğruluğu ışık gibi parlayıncaya,

Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek

Siyon uğruna susmayacak,

Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

  2 Uluslar senin doğruluğunu,

Bütün krallar görkemini görecek.

RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

  3 RAB'bin elinde güzellik tacı,

Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.

  4 Artık sana 'Terk edilmiş',

Ülkene 'Virane' denmeyecek;

Bunun yerine sana 'Sevdiğim',

Ülkene 'Evli' denecek.

Çünkü RAB seni seviyor,

Ülken de evli sayılacak.

  5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,

Oğulların da seninle öyle evlenecek[i].

Güvey gelinle nasıl sevinirse,

Tanrın da seninle öyle sevinecek.

 6-7 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,

Gece gündüz hiç susmayacaklar.

Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene,

Onu yeryüzünün övüncü kılana dek

Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin.

  8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:

"Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,

Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

  9 Tahılı devşiren yiyecek

Ve RAB'be övgüler sunacak.

Üzümü toplayan,

Şarabını kutsal avlularımda içecek."

  10 Geçin, geçin kent kapılarından!

Halkın yolunu açın!

Toprak yığıp yol yapın,

Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

 11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:

"Siyon kızına, 'İşte kurtuluşun geliyor' deyin,

'Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.'"

  12 Siyon halkına, "RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk" diyecekler.

Ve sen Yeruşalim,

"Aranan, terk edilmemiş kent" diye anılacaksın.

 



[i] 62:5. "Oğulların da seninle öyle evlenecek" ya da "Sana biçim veren seninle evlenecek"


Başlangıç