Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Ammon'a İlişkin Bildiri

49 RAB Ammonlular'a ilişkin şöyle diyor:

"İsrail'in çocukları yok mu?

Yok mu mirasçısı?

Öyleyse neden Molek[i] Gad'ı mülk edindi?

Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?

  2 İşte bu nedenle" diyor RAB,

"Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşı

Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.

Rabba ıssız bir höyük olacak,

Köyleri ateşe verilecek.

Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri

Mülk edinecek" diyor RAB.

  3 "Haykır, ey Heşbon!

Ay Kenti yıkıldı!

Feryat edin, ey Rabba kızları!

Çul sarınıp yas tutun.

Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.

Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte

Sürgüne gönderilecek.

  4 Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,

Ey dönek kız!

Servetine güvenerek,

'Bana kim saldırabilir?' diyorsun.

  5 Bütün çevrenden

Dehşet saçacağım üzerine"

Diyor Her Şeye Egemen Rab Yahve.

"Her biriniz apar topar sürülecek,

Kaçkınları toplayan olmayacak.

  6 Ama sonra Ammonlular'ı

Eski haline kavuşturacağım" diyor RAB.

Edom'a İlişkin Bildiri

(Ova. 1-6)

  7 Her Şeye Egemen RAB Edom'a ilişkin şöyle diyor:

"Teman Kenti'nde bilgelik kalmadı mı artık?

Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?

Bilgelikleri yozlaştı mı?

  8 Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,

Ey Dedan'da yaşayanlar!

Çünkü Esav'ı cezalandırdığımda

Başına felaket getireceğim.

  9 Üzüm toplayanlar sana gelseydi,

Birkaç salkım üzüm bırakmazlar mıydı?

Gece hırsızlar gelselerdi,

Ancak gereksindikleri kadar çalmazlar mıydı?

  10 Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak,

Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,

Gizlenemeyecek.

Çocukları, akrabaları, komşuları

Yıkıma uğrayacak.

Kendisi de yok olacak!

  11 Öksüz çocuklarını bırak,

Ben yaşatırım onları.

Dul kadınların da bana güvensinler."

  12 RAB diyor ki:

"Layık olmayanlar bile kâseyi içmek zorundayken,

Sen mi cezasız kalacaksın?

Hayır, cezasız kalmayacaksın,

Kesinlikle içeceksin kâseyi.

  13 Adım üzerine ant içerim ki" diyor RAB,

"Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,

Viraneye dönecek, aşağılanacak.

Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak."

  14 RAB'den bir haber işittim,

Uluslara bir elçi gönderildi:

"Ona saldırmak için toplanın,

Savaşa hazırlanın!

  15 "Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,

İnsanlar seni hor görecek.

  16 Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur

Seni aldattı.

Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor,

Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.

Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan bile,

Oradan indireceğim seni" diyor RAB.

  17 "Edom dehşet konusu olacak,

Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp

Başına gelen belalardan ötürü

Onunla alay edecek.

  18 Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri

Nasıl yerle bir ettimse" diyor RAB,

"Orada da kimse oturmayacak,

İnsan oraya yerleşmeyecek.

  19 "Şeria çalılıklarından

Sulak otlağa çıkan aslan gibi

Edom'u bir anda yurdundan kovacağım.

Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.

Var mı benim gibisi?

Var mı bana dava açacak biri,

Bana karşı duracak çoban?"

  20 Bu yüzden RAB'bin Edom'a karşı ne tasarladığını,

Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:

"Sürünün küçükleri bile sürülecek,

Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.

  21 Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,

Çığlıkları Kızıldeniz'e dek duyulacak.

  22 Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,

Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak.

O gün Edomlu askerlerin yüreği,

Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak."

Şam'a İlişkin Bildiri

  23 Şam'a ilişkin:

"Hama ve Arpat utanacak,

Çünkü kötü haber işittiler.

Korkudan eridiler,

Sessiz duramayan deniz gibi

Kaygıyla sarsıldılar.

  24 "Şam güçsüz düştü,

Kaçmak için döndü;

Telaşa kapıldı,

Doğuran kadın gibi

Sancı ve acılar sardı onu.

  25 Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent

Terk edilmedi?

  26 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,

Bütün savaşçıları susturulacak o gün"

Diyor Her Şeye Egemen RAB.

  27 "Şam surlarını ateşe vereceğim,

Ben-Hadat'ın saraylarını yakıp yok edecek."

Kedar ve Hasor'a İlişkin Bildiri

  28 Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:

"Kalkın, Kedar'a saldırın,

Doğu halkını yok edin.

  29 Çadırlarıyla sürüleri alınacak,

Çadır perdeleri,

Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.

İnsanlar, 'Her yanda dehşet!' diye bağıracaklar onlara.

  30 Kaçın, uzaklaşın!

Derinliklere sığının,

Ey Hasor'da oturanlar!" diyor RAB.

"Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar

Size düzen kurdu;

Sizin için bir tasarısı var.

  31 Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde

Yaşayan ulusa saldırın" diyor RAB.

"Onun kent kapıları, sürgüleri yok,

Halkı tek başına yaşıyor.

  32 Develeri yağma edilecek,

Sayısız sürüleri çapul malı olacak.

Zülüflerini[ii] kesenleri

Dört yana dağıtacağım,

Her yandan felaket getireceğim başlarına" diyor RAB.

  33 "Çakalların uğrağı Hasor,

Sonsuza dek viran kalacak,

Orada kimse oturmayacak,

İnsan oraya yerleşmeyecek."

Elam'a İlişkin Bildiri

  34 Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının başlangıcında RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Elam'a ilişkin söz şudur:

  35 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"Bakın, Elam'ın yayını,

Asıl gücünü kıracağım.

  36 Üzerine göğün dört ucundan

Dört rüzgarı gönderecek,

Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.

Elam sürgünlerinin gitmediği

Bir ulus kalmayacak.

  37 Düşmanlarının önünde,

Can düşmanlarının önünde

Elam'ı darmadağın edeceğim.

Başlarına felaket gönderecek,

Şiddetli öfkemi yağdıracağım" diyor RAB,

"Onları büsbütün yok edene dek

Peşlerine kılıcı salacağım.

  38 Elam'da tahtımı kuracak,

Elam Kralı'yla önderlerini

Yok edeceğim" diyor RAB.

  39 "Ama gelecekte

Elam'ı eski haline kavuşturacağım" diyor RAB.[i] 49:1 "Molek": Ammonlular'ın baş ilahı

[ii] 49:32. "Zülüflerini" ya da "Sakallarının uçlarını"


Başlangıç