Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Filistliler'le İlgili Bildiri

47 Firavun Gazze'ye saldırmadan önce RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Filistliler'e ilişkin söz şudur:

  2 RAB diyor ki:

"Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!

Taşkın bir ırmak olacak,

Ülkeyi ve içindeki her şeyi,

Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.

İnsanlar yakaracak,

Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.

  3 Dörtnala koşan aygırların

Toynak seslerinden,

Savaş arabalarının takırtısından,

Tekerleklerin gürültüsünden

Babalar dönüp çocuklarına bakmayacak;

Ellerinde derman kalmayacak.

  4 Çünkü Filistliler'in yok edileceği gün geliyor.

Sur ve Sayda'ya yardım edebilecek

Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek.

RAB Kaftor kıyısından gelen Filistliler'in

Sağ kalanlarını yok edecek.

  5 Gazze yastan saçını yolacak,

Aşkelon susturulacak.

Ey ovada sağ kalanlar,

Ne zamana dek kendinizi yaralayacaksınız?

  6 Ah, RAB'bin kılıcı!

Yatışmana daha ne kadar zaman var?

Dön kınına! Dur ve sessiz ol!

  7 Ama RAB ona buyruk vermişken,

Aşkelon'a, deniz kıyısına

Saldırmak üzere görevlendirmişken

Kılıç nasıl yatışabilir?"

 


Başlangıç