Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Yeremya Yakınıyor

12 Davamı önüne getirsem,

Haklı çıkarsın, ya RAB.

Ama adaletin konusunda

Seninle tartışmak istiyorum.

Neden kötülerin işi iyi gidiyor?

Neden hainler tasasızca yaşıyor?

  2 Onları sen diktin, kök saldılar,

Büyüyüp ürün verdiler.

Adın ağızlarından düşmüyor,

Yürekleriyse senden uzak.

  3 Beni tanırsın, ya RAB,

Beni görür, yüreğimin seninle olduğunu bilirsin.

Kasaplık koyun gibi ayır onları,

Kesim gününe hazırla!

  4 İçinde yaşayanların kötülüğü yüzünden,

Ülke ne zamana dek yas tutacak,

Kırdaki otlar ne zamana dek sararıp solacak?

Hayvanlarla kuşlar yok oldu.

Çünkü bu halk,

"O başımıza neler geleceğini görmüyor" dedi.

RAB'bin Yeremya'ya Yanıtı

  5 "Ey Yeremya,

İnsanlarla yarışa girip yoruldunsa,

Atlarla nasıl yarışacaksın?

Güvenli bir ülkede sendelersen,

Şeria çalılıklarıyla nasıl başa çıkacaksın?

  6 Kardeşlerin, öz ailen bile sana ihanet etti,

Arkandan seslerini yükselttiler.

Yüzüne karşı olumlu konuşsalar bile onlara güvenme.

 7 Evimi terk ettim,

Mirasımı reddettim,

Sevgilimi düşmanlarının eline verdim.

  8 Mirasım karşımda

Ormandaki aslan gibi oldu;

Kükreyip üzerime saldırdı.

Bu yüzden ondan nefret ediyorum.

  9 Mirasım sırtlan ya da yırtıcı kuş mu oldu karşımda?

Çevresindeki yırtıcı kuşlar saldırıyor ona.

Gidin, bütün yabanıl hayvanları toplayıp getirin,

Yiyip bitirsinler onu.

  10 Pek çok çoban bağımı bozdu,

Tarlamı çiğnedi,

Güzelim tarlamı ıssız çöle döndürdü.

  11 Onu viraneye çevirdiler,

Önümde viran olmuş ağlıyor;

Bütün ülke viran olmuş,

Yine de aldıran yok.

  12 Çöldeki çıplak tepelere

Yıkıcılar geldi.

RAB'bin kılıcı ülkeyi

Bir uçtan bir uca yiyip bitiriyor.

Kimse kavuşmayacak esenliğe.

  13 Halkım buğday ekip diken biçti,

Emek verip yarar görmedi.

RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden

Ürününüzden utanacaksınız."

  14 RAB diyor ki: "Halkım İsrail'e verdiğim mirasa el koyan bütün kötü komşularımı ülkelerinden söküp atacak, Yahuda halkını da atacağım.

  15 Hepsini söküp attıktan sonra Yahuda'ya yine acıyacak, her birini kendi mirasına, kendi ülkesine geri getireceğim.

  16 Halkıma Baal'ın adıyla ant içmeyi öğrettiler. Bunun gibi, halkımın yolunda yürümeyi ve 'RAB'bin varlığı hakkı için' diye benim adımla ant içmeyi de iyice öğrenirlerse, halkımın arasında sağlam yerleri olacak.

  17 Ama kulak asmayan her ulusu kökünden söküp atacak, yok edeceğim" diyor RAB.


Başlangıç