Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Tanrı ve Putlar

(Yer. 51:15-19)

10 RAB'bin sana ne söylediğini dinle, ey İsrail halkı!

2 RAB şöyle diyor:

"Ulusların yolunu öğrenmeyin,

Gök belirtilerinden yılmayın;

Bu belirtilerden uluslar yılsa bile.

  3 Ulusların töreleri yararsızdır.

Ormandan ağaç keserler,

Usta keskisiyle ona biçim verir.

  4 Altınla, gümüşle süsler,

Çekiçle, çivilerle sağlamlaştırırlar;

Yerinden kımıldamasın diye.

  5 Salatalık bostanındaki korkuluk gibidir putları,

Konuşamazlar;

Onları taşımak gerek, çünkü yürüyemezler.

Onlardan korkmayın, zarar veremezler;

İyilik de edemezler."

  6 Senin gibisi yok, ya RAB,

Sen büyüksün,

Adın da büyüktür gücün sayesinde.

  7 Senden kim korkmaz,

Ey ulusların kralı?

Bu sana yakışır.

Ulusların bilgeleri arasında,

Bütün ülkelerinde

Senin gibisi yok.

  8 Hepsi budala ve akılsız.

Yararsız putlardan ne öğrenilebilir ki?

Ağaçtan yapılmış onlar!

  9 Tarşiş'ten dövme gümüş,

Ufaz'dan altın getirilir.

Ustayla kuyumcunun yaptığı nesnenin üzerine

Lacivert, mor giydirilir,

Hepsi usta işidir.

  10 Ama gerçek Tanrı RAB'dir.

O yaşayan Tanrı'dır,

Sonsuza dek kral O'dur.

O öfkelenince yeryüzü titrer,

Uluslar dayanamaz gazabına.

  11 "Onlara şunu diyeceksin,

'Yeri, göğü yaratmayan bu ilahlar,

Yerden de göğün altından da yok olacaklar[i].'"

  12 Gücüyle yeryüzünü yaratan,

Bilgeliğiyle dünyayı kuran,

Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.

  13 O gürleyince gökteki sular çağıldar,

Yeryüzünün uçlarından bulutları yükseltir,

Yağmurla birlikte şimşekler çaktırır,

Ambarlarından rüzgar estirir.

  14 Hepsi budala, bilgisiz,

Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.

O putlar yapmacıktır,

Soluk yoktur onlarda.

  15 Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,

Cezalandırılınca yok olacaklar.

  16 Yakup'un Payı onlara benzemez.

Her şeye biçim veren O'dur,

O'nun mirasıdır İsrail oymağı,

Her Şeye Egemen Yahve'dir adı.

Yıkım Geliyor

  17 Kuşatma altında olan sizler,

Eşyalarınızı toplayın yerden.

  18 RAB diyor ki:

"İşte bu kez bu ülkede yaşayanları

Fırlatıp atacağım;

Ele geçirilmeleri için

Onları sıkıştıracağım."

  19 Yaramdan ötürü vay başıma gelen!

Derdim iyileşmez!

Ama, 'Dert benim derdim,

Dayanmalıyım' dedim.

  20 Çadırım yıkıldı, ipleri koptu.

Çocuklarım benden ayrıldı,

Yok artık onlar.

Çadırımı kuracak,

Perdelerimi takacak kimse kalmadı.

  21 Çobanlar budala,

RAB'be danışmıyorlar.

Bu yüzden işleri yolunda gitmiyor,

Bütün sürüleri dağıldı.

  22 Dinle! Haber geliyor!

Kuzey ülkesinden büyük patırtı geliyor!

Yahuda kentlerini viraneye çevirecek,

Çakallara barınak edecek.

Yeremya'nın Duası

  23 İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını,

Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini

Biliyorum, ya RAB.

  24 Beni öfkenle değil,

Yalnız adaletinle yola getir, ya RAB,

Yoksa beni hiçe indirirsin.

  25 Öfkeni seni tanımayan ulusların,

Sana yakarmayan toplulukların üzerine boşalt.

Çünkü onlar Yakup soyunu yiyip bitirdiler,

Onu tümüyle yok ettiler,

Yurdunu viraneye çevirdiler.

 [i] 10:11. Bu ayet Aramice yazılmıştır


Başlangıç