Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Yeniden Toparlanma Umudu

33 Yeremya muhafız avlusunda tutukluyken, RAB ona ikinci kez seslendi:

2 "Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Yahve olan şöyle diyor:

  3 'Bana yakar da sana yanıt vereyim; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.'

  4 Kuşatma rampalarına, kılıca karşı siper olsun diye bu kentin yıkılmış olan evleriyle Yahuda krallarının sarayları için İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor:

  5 'Kildaniler[i] savaşmak, evleri öfke ve kızgınlıkla vurduğum insanların cesetleriyle doldurmak üzere gelecekler. O insanlar ki, yaptıkları kötülükler yüzünden bu kentten yüzümü çevirdim.

  6 "'Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım.

  7 Yahuda'yı ve İsrail'i eski durumuna kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina edeceğim.

  8 Onları bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracak, bana karşı işledikleri günahları da isyanlarını da bağışlayacağım.

  9 Dünyadaki bütün ulusların önünde bu kent benim için sevinç, övgü ve onur kaynağı olacak. Bu uluslar Yeruşalim halkına yaptığım iyilikleri, sağladığım gönenci duyunca, korkuya kapılıp titreyecekler.'

  10-11 "RAB şöyle diyor: 'Bu kent viran olmuş, insansız, hayvansız kalmış diyorsunuz. Ne var ki, terk edilmiş, insansız, hayvansız Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında sevinç ve neşe sesi, gelin güvey sesi, RAB'bin Tapınağı'na şükran sunuları getirenlerin sesi yine duyulacak:

'Her Şeye Egemen RAB'be şükredin,

Çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.

Çünkü ülkeyi eski haline kavuşturacağım' diyor RAB.

  12 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki: 'Viran olmuş, insansız, hayvansız kalmış bu ülkenin bütün kentlerinde çobanların sürülerini dinlendireceği otlaklar olacak yeniden.

  13 Dağlık bölgede, Şefela, Negev, Benyamin bölgesindeki kentlerde, Yeruşalim'in çevresindeki köylerde, Yahuda kentlerinde çoban değneğinin altından geçen sürüler olacak' diyor RAB.

  14 "'İsrail ve Yahuda halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor' diyor RAB.

  15 "'O günlerde, o zamanda,

Davut için doğru bir dal[ii] yetiştireceğim;

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

  16 O günlerde Yahuda kurtulacak,

Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.

O, Yahve Doğruluğumuz adıyla anılacak.'

  17 RAB şöyle diyor: 'İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek.

  18 Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek biri hiç eksik olmayacak.'"

  19 RAB Yeremya'ya şöyle seslendi:

  20-21 "RAB diyor ki: 'Eğer belirlenmiş zamanlarda gece ve gündüz olması için gece ve gündüzle yaptığım antlaşma bozulabilirse, tahtında oturan oğulları krallık yapsın diye kulum Davut'la ve bana hizmet eden Levili kâhinlerle yaptığım antlaşma da ancak o zaman bozulabilir.

  22 Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levililer'i sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım.'"

  23 RAB Yeremya'ya şöyle seslendi:

  24 "Bu halkın, 'RAB seçtiği iki aileyi de reddetti' dediğini görmüyor musun? Halkımı öyle küçümsüyorlar ki, artık bir ulus saymıyorlar onu.

  25 RAB diyor ki: 'Gece ve gündüzle bir antlaşma yapıp yerin, göğün kurallarını saptamasaydım,

  26 Yakup soyuyla kulum Davut'u da reddeder, Davut'un oğullarından birinin İbrahim, İshak, Yakup soyuna krallık etmesini sağlamazdım. Ama ben onları eski hallerine kavuşturacak, onlara acıyacağım.'"

 [i] 33:5. Olası metin "Kildaniler", İbranice "Kildaniler'le"

[ii] 33:15. "Dal": Mesih'in adlarından biri


Başlangıç