Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Yeremya Kâhin Paşhur'la Çekişiyor

20 RAB'bin Tapınağı'nın baş görevlisi İmmer oğlu Kâhin Paşhur, Yeremya'nın böyle peygamberlik ettiğini duyunca,

  2 onun dövülüp RAB'bin Tapınağı'nın Yukarı Benyamin Kapısı'ndaki tomruğa vurulmasını buyurdu.

  3 Ertesi gün Paşhur kendisini tomruktan salıverince, Yeremya ona, "RAB sana Paşhur değil, Magor-Missaviv[i] adını verdi" dedi,

  4 "RAB diyor ki: 'Seni de dostlarını da yıldıracağım. Dostlarının düşman kılıcıyla düştüğünü gözlerinle göreceksin. Bütün Yahuda'yı Babil Kralı'nın eline teslim edeceğim; onları Babil'e sürecek ya da kılıçtan geçirecek.

  5 Bu kentin bütün zenginliğini -ürününü, değerli eşyalarını, Yahuda krallarının hazinelerini- düşmanlarının eline vereceğim. Hepsini yağmalayıp Babil'e götürecekler.

  6 Sana gelince, ey Paşhur, sen de evinde yaşayanların hepsi de Babil'e sürgüne gideceksiniz. Sen de kendilerine yalan peygamberlik ettiğin bütün dostların da orada ölüp gömüleceksiniz.'"

Yeremya'nın Yakınması

  7 Beni kandırdın, ya RAB,

Ben de kandım.

Bana üstün geldin, beni yendin.

Bütün gün alay konusu oluyorum,

Herkes benimle eğleniyor.

  8 Çünkü konuştukça feryat ediyor,

Şiddet diye, yıkım diye haykırıyorum.

RAB'bin sözü yüzünden bütün gün yeriliyor,

Gülünç duruma düşüyorum.

  9 "Bir daha onu anmayacak,

O'nun adına konuşmayacağım" desem,

Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş,

Yüreğimde yanan bir ateş sanki.

Onu içimde tutmaktan yoruldum,

Yapamıyorum artık.

  10 Birçoklarının, "Her yanda dehşet!

Suçlayın! Suçlayalım onu!" diye fısıldaştığını duydum.

Bütün güvendiğim insanlar düşmemi gözlüyor,

"Belki kanar, onu yeneriz,

Sonra da öcümüzü alırız" diyorlar.

  11 Ama RAB güçlü bir savaşçı gibi benimledir.

Bu yüzden bana eziyet edenler tökezleyecek,

Üstün gelemeyecek,

Başarısızlığa uğrayıp büyük utanca düşecekler;

Onursuzlukları sonsuza dek unutulmayacak.

  12 Ey doğru kişiyi sınayan,

Yüreği ve düşünceyi gören Her Şeye Egemen RAB!

Davamı senin eline bırakıyorum.

Onlardan alacağın öcü göreyim!

  13 Ezgiler okuyun RAB'be!

Övün RAB'bi!

Çünkü yoksulun canını kötülerin elinden O kurtardı.

  14 Lanet olsun doğduğum güne!

Kutlu olmasın anamın beni doğurduğu gün!

  15 "Bir oğlun oldu!" diyerek babama haber getiren,

Onu sevince boğan adama lanet olsun!

  16 RAB'bin acımadan yerle bir ettiği

Kentler gibi olsun o adam!

Sabah feryatlar,

Öğlen savaş naraları duysun!

  17 Çünkü beni anamın rahminde öldürmedi;

Anam mezarım olur,

Rahmi hep gebe kalırdı.

  18 Neden ana rahminden çıktım?

Dert, üzüntü görmek,

Ömrümü utanç içinde geçirmek için mi?

 [i] 20:3. "Magor Missaviv": "Her yanda dehşet" anlamına gelir.  Aynı ifade 20:10'da da geçer


Başlangıç