Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Keten Kuşak Simgesi

13 RAB bana, "Git, kendine keten bir kuşak satın alıp beline sar, ama suya sokma" dedi.

2 RAB'bin buyruğu uyarınca bir kuşak satın alıp belime sardım.

  3 RAB bana ikinci kez seslendi:

  4 "Satın aldığın belindeki kuşağı al, Perat'a git. Kuşağı orada bir kaya kovuğuna gizle."

  5 RAB'bin buyruğu uyarınca gidip kuşağı Perat'a yakın bir yere gizledim.

  6 Uzun süre sonra RAB bana, "Kalk, Perat'a git, gizlemeni buyurduğum kuşağı al" dedi.

  7 Bunun üzerine Perat'a gittim, gizlediğim yeri kazıp kuşağı aldım. Ancak kuşak çürümüştü, hiçbir işe yaramazdı.

  8 RAB bana şöyle seslendi:

  9 "RAB diyor ki: 'İşte Yahuda'nın gururunu da Yeruşalim'in büyük gururunu da böyle çürüteceğim.

  10 Sözümü dinlemek istemeyen, yüreklerinin inadı uyarınca davranan, başka ilahları izleyip onlara kulluk eden, tapınan bu kötü halk, bu işe yaramaz kuşak gibi olacak.

  11 Kuşak insanın beline nasıl yapışırsa, ben de İsrail ve Yahuda halklarını kendime öyle yapıştırdım' diyor RAB, 'Öyle ki, bana ün, övgü, onur getirecek bir halk olsunlar. Ama dinlemediler.'"

Şarap Tulumu

  12 "Onlara de ki: İsrail'in Tanrısı RAB, 'Her tulum şarapla dolacak' diyor. Eğer sana, 'Her tulumun şarapla dolacağını bilmiyor muyuz sanki?' derlerse,

  13 onlara de ki: 'Bu ülkede yaşayan herkesi -Davut'un tahtında oturan kralları, kâhinleri, peygamberleri, Yeruşalim'de yaşayanların tümünü- sarhoş olana dek şarapla dolduracağım' diyor RAB.

  14 'Onları -babalarla çocukları- birbirlerine çarpacağım. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden hepsini  yok edeceğim' diyor RAB."

Sürgün Yakın

  15 Dinleyin, kulak verin,

Gururlanmayın,

Çünkü RAB konuştu.

  16 Karanlık basmadan,

Kararan dağlarda

Ayaklarınız tökezlemeden

Tanrınız RAB'bi onurlandırın.

Siz ışık beklerken,

RAB onu kopkoyu, zifiri karanlığa çevirecek.

  17 Ama bu uyarıyı dinlemezseniz,

Gururunuz yüzünden ağlayacağım gizlice,

Gözlerim acı acı gözyaşı dökecek,

Gözyaşlarım sel gibi akacak.

Çünkü RAB'bin sürüsü sürgüne gönderilecek.

  18 Krala ve ana kraliçeye söyle:

"Tahtlarınızdan inin,

Çünkü görkemli taçlarınız başınızdan düştü."

  19 Negev'deki kentler kapanacak,

Onları açan olmayacak.

Sürgüne gönderilecek Yahuda,

Tamamı sürgüne gönderilecek.

  20 Gözlerinizi kaldırıp bakın,

Kuzeyden gelenleri görün.

Nerede sana emanet edilen sürü?

Övündüğün kuzular nerede?

  21 Sana dost olması için yetiştirdiğin kişileri

RAB başına yönetici atayınca ne diyeceksin?

Doğuran kadının çektiği sancı gibi

Seni de ağrı tutmayacak mı?

  22 "Neden bütün bunlar başıma geldi?" dersen,

Günahlarının çokluğu yüzünden eteklerin açıldı,

Tecavüze uğradın.

  23 Kûşlu derisinin rengini,

Pars beneklerini değiştirebilir mi?

Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz.

  24 "Çöl rüzgarının savurduğu saman çöpü gibi

Dağıtacağım sizleri.

  25 Payın, sana ayırdığım pay bu olacak" diyor RAB.

"Çünkü beni unuttun,

Sahte ilahlara güvendin.

  26 Ayıbın ortaya çıksın diye

Eteklerini yüzüne dek kaldıracağım.

  27 Kırdaki tepeler üzerinde

Yaptığın iğrençlikleri -zinalarını,

Çapkın çapkın kişneyişini, yüzsüz fahişeliklerini- gördüm.

Vay başına geleceklere, ey Yeruşalim!

Ne zamana dek böyle kirli kalacaksın?"

 


Başlangıç