Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Antlaşma Bozuldu

11 RAB Yeremya'ya şöyle seslendi:

2 "Bu antlaşmanın koşullarını dinle. Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara açıkla.

  3 Onlara diyeceksin ki, İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Bu antlaşmanın koşullarına uymayan lanet altındadır!

  4 Atalarınızı Mısır'dan, demir eritme ocağından çıkardığımda bu antlaşmaya bağlı kalmalarını buyurdum. Onlara dedim ki: Sözümü dinleyin, buyurduğum her şeyi yerine getirin. Böylece siz benim halkım olursunuz, ben de sizin Tanrınız olurum.

  5 İşte o zaman süt ve bal akan ülkeyi -bugün sizin olan ülkeyi- atalarınıza vereceğime ilişkin içtiğim andı yerine getirmiş olacağım.'" "Amin, ya RAB" diye karşılık verdim.

  6 RAB şöyle dedi: "Söyleyeceğim her şeyi Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında duyur: 'Bu antlaşmanın koşullarını dinleyin, onlara uyun.

  7 Atalarınızı Mısır'dan çıkardığım günden bu yana sözümü dinlemeleri için onları defalarca uyardım.

  8 Ama dinlemediler, kulak asmadılar. Bunun yerine kötü yüreklerinin inadı uyarınca davrandılar. Ben de uymalarını buyurduğum, ama uymadıkları bu antlaşmada açıklanan bütün lanetleri başlarına getirdim.'"

  9 RAB bana dedi ki: "Yahuda halkıyla Yeruşalim'de yaşayanlar bana düzen kuruyorlar.

  10 Sözlerimi dinlemek istemeyen atalarının suçlarına döndüler. Tapmak için başka ilahların ardınca gittiler. İsrail halkıyla Yahuda halkı, atalarıyla yaptığım antlaşmayı bozdu.

  11 Bu yüzden RAB, 'Kaçıp kurtulamayacakları bir yıkım getireceğim başlarına' diyor, 'Bana yakarsalar da onları dinlemeyeceğim.

  12 Yahuda kentlerinde oturan halk da Yeruşalim'de yaşayanlar da gidip buhur yaktıkları ilahlara yalvaracaklar. Ama yıkım geldiğinde, bu ilahlar onlara yardım edemez.

  13 Kentlerinin sayısı kadar ilahın var, ey Yahuda! O utanılası ilaha, Baal'a buhur yakmak için Yeruşalim sokaklarının sayısı kadar sunak kurdunuz.

  14 "Sana gelince, ey Yeremya, bu halk için yalvarma; ne yakar ne de dilekte bulun. Sıkıntılı zamanlarında beni çağırdıklarında onları dinlemeyeceğim.

  15 "Sevgilim kötü düzenler kuruyor,

Öyleyse tapınağımda işi ne?

Adaklar[i] ve kutsanmış et uğrayacağın felaketi önleyebilir mi?

Felaket gelince sevinecek misin?"

  16 RAB sana meyvesi ve biçimi güzel,

Yaprağı bol zeytin ağacı adını vermişti.

Ama güçlü fırtına koptuğunda

Ağacı tutuşturacak;

Dalları kırılacak.

  17 Seni dikmiş olan Her Şeye Egemen RAB,

Başına felaket getirmeye karar verdi.

Çünkü İsrail ve Yahuda halkları

Kötülük yaptı,

Baal'a buhur yakarak beni öfkelendirdiler.

Yeremya'ya Kurulan Düzen

  18 Benim için kurdukları düzeni RAB bana açıkladı. Haberim vardı, çünkü ne yaptıklarını bana gösterdi.

  19 Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklarını anlamamıştım. Şöyle diyorlardı:

"Ağacı da meyvesini de yok edelim,

Bir daha adı anılmasın diye

Onu yaşayanlar diyarından kesip atalım."

  20 Adaletle yargılayan,

Yüreği ve düşünceyi sınayan,

Her Şeye Egemen RAB,

Davamı senin eline bırakıyorum.

Onlardan alacağın öcü göreyim!

  21 "Seni öldürmek isteyen Anatot halkı için RAB diyor ki: Onlar, 'RAB'bin adıyla peygamberlik etme, yoksa seni öldürürüz' diyorlardı.

  22 Her Şeye Egemen RAB, 'Onları cezalandıracağım' diyor, 'Gençleri kılıçtan geçirilecek, oğullarıyla kızları kıtlıktan ölecek.

  23 Sağ kalan olmayacak. Cezalandırılacakları yıl Anatot halkının başına felaket getireceğim.'"

 [i] 11:15. Septuaginta "Adaklar", İbranice "Birçokları"


Başlangıç