Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Boru Çalma Günü

(Lev. 23:23-25)

29"'Yedinci ayın birinci günü kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. O gün sizin için boru çalma günü olacak.

  2 RAB'bi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak kusursuz bir boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız.

  3-4 Boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa[i], koçla birlikte onda iki efa[ii], her kuzuyla da onda bir efa[iii] ince un sunacaksınız.

  5 Günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız.

  6 Kurala göre sunacağınız aylık ve günlük yakmalık, dökmelik, tahıl sunularına ek olarak bunları sunacaksınız. Bunlar RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan sunulardır.

Günahları Bağışlatma Günü Sunulacak Sunular

(Lev. 16:2-34; 23:26-32)

  7 "'Yedinci ayın onuncu günü kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. O gün benliğinizi yenecek, hiç iş yapmayacaksınız.

  8 RAB'bi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak bir boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.

  9 Boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, koçla birlikte onda iki efa,

  10 her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız.

  11 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Günahlarınızı bağışlatmak için sunulan günah sunusu, günlük yakmalık, dökmelik, tahıl sunularına ek olarak bunları da sunacaksınız.

Çardak Bayramı'nda Sunulacak Sunular

(Lev. 23:33-43; Yasa 16:13-17)

  12 "'Yedinci ayın on beşinci günü kutsal bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Bu bayramı RAB'bin onuruna yedi gün kutlayacaksınız.

  13 RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan sunu, yakmalık sunu olarak on üç boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız. Bu hayvanlar kusursuz olmalı.

  14-15 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, her koçla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız.

  16 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  17 "'İkinci gün kusursuz on iki boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

  18 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  19 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  20 "'Üçüncü gün kusursuz on bir boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

 21 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  22 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  23 "'Dördüncü gün kusursuz on boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

  24 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  25 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  26 "'Beşinci gün kusursuz dokuz boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

  27 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  28 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  29 "'Altıncı gün kusursuz sekiz boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

  30 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  31 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  32 "'Yedinci gün kusursuz yedi boğa, iki koç ve bir yaşında on dört erkek kuzu sunacaksınız.

  33 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  34 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

 35 "'Sekizinci gün bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.

  36 RAB'bi hoşnut eden koku, yakılan sunu, yakmalık sunu olarak kusursuz bir boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız.

  37 Boğa, koç ve kuzularla sayısına göre istenilen tahıl ve dökmelik sunuları sunacaksınız.

  38 Günah sunusu için bir teke sunacaksınız. Bu sunular günlük yakmalık sunuyla tahıl ve dökmelik sunularına ek olacak.

  39 "'Adadığınız adaklar ve gönülden verdiğiniz sunuların yanısıra, bayramlarınızda RAB'be yakmalık, tahıl, dökmelik ve esenlik sunularınız olarak bunları sunun.'"

  40 Musa RAB'bin kendisine buyurduğu her şeyi İsrailliler'e anlattı.

 [i] 29:3. "Onda üç efa": Yaklaşık 4. 8 kg. Bkz. 9, 14. (6.6 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[ii] 29:3. "Onda iki efa": Yaklaşık 3. 2 kg. Bkz. 9, 14. (4.4 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[iii] 29:4. "Onda bir efa": Yaklaşık 1. 6 kg. Bkz. 10, 15. (2.2 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.


Başlangıç