Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Günlük Sunular

(Çık. 29:38-46)

28RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "İsrailliler'e buyur ve de ki: 'Bana olan sunuyu, beni hoşnut eden koku olarak yakılan sunu için yiyeceği belirlenen zamanda bana sunmaya dikkat edeceksiniz.'

 3 Onlara de ki, 'RAB'be sunacağınız yakılan sunu şudur: Günlük yakmalık sunu olarak her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız.

  4 Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun.

  5 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin[i]  sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa[ii] ince un sunacaksınız.

  6 Günlük yakmalık sunu, Sina Dağı'nda başlatılan, RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan sunudur.

  7 Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak dörtte bir hin içki sunacaksınız. Dökmelik sunuyu RAB için Kutsal Yer'de dökeceksiniz.

  8 Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan güzel kokulu bir sunu olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız.

Şabat Sunuları

  9 "'Şabat Günü bir yaşında kusursuz iki erkek kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa[iii] ince un ve onun dökmelik sunusunu sunacaksınız.

  10 Günlük yakmalık ve dökmelik sunu dışında, her Şabat Günü sunulan yakmalık sunu budur.

Yeni Ay Sunuları

  11 "'Her ayın ilk günü, RAB'be yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında kusursuz yedi erkek kuzu sunacaksınız.

  12 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa[iv] ince un; koçla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa ince un;

  13 her kuzuyla da tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız. Bu, RAB'bi hoşnut eden koku, yakılan sunu ve yakmalık sunu olacaktır.

 14 Her boğayla dökmelik sunu olarak yarım hin[v], koçla üçte bir hin[vi], her kuzuyla dörtte bir hin[vii] şarap sunacaksınız. Yıl boyunca her Yeni Ay'da yapılacak yakmalık sunu budur.

  15 Günlük yakmalık ve dökmelik sunu dışında, RAB'be günah sunusu olarak bir teke sunulacak.

Fısıh Sunuları

(Çık. 12:15-20; Lev. 23:4-8;  Yasa 16:1-8)

  16 "'RAB'bin Fısıh Kurbanı birinci ayın on dördüncü günü kesilmelidir.

  17 On beşinci gün bayram olacaktır; yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz.

  18 İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.

  19 RAB için yakılan sunu, yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.

  20-21 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, koçla onda iki efa, her kuzuyla onda bir efa ince un sunacaksınız;

  22 günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız.

  23 Her sabah sunacağınız günlük yakmalık sunuya ek olarak bunları da sunacaksınız.

  24 Böylece her gün RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan yiyecek sunusunu yedi gün sunacaksınız. Bunu günlük yakmalık ve dökmelik sunuya ek olarak sunacaksınız.

 25 Yedinci gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.

Haftalar Bayramı'nda Sunulacak Sunular

(Lev. 23:15-22;  Yasa 16:9-12)

  26 "'İlk ürünleri kutlama günü, Haftalar Bayramı'nda RAB'be yeni tahıl sunusu sunduğunuzda kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.

  27 RAB'bi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız.

 28-29 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, koçla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız;

  30 günahlarınızı bağışlatmak için de bir teke sunacaksınız.

 31 Günlük yakmalık sunuyla tahıl sunusuna ek olarak bunları dökmelik sunuyla birlikte sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.'"

 [i] 28:5, 7. "Dörtte bir hin": Yaklaşık 1 lt

[ii] 28:5. "Onda bir efa": Yaklaşık 1. 6 kg. Bkz. 13, 21, 29. (2.2 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[iii] 28:9. "Onda iki efa": Yaklaşık 3. 2 kg. Bkz. 12, 20, 28. (4.4 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[iv] 28:12. "Onda üç efa": Yaklaşık 4. 8 kg. Bkz. 20, 28. (6.6 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[v] 28:14. "Yarım hin": Yaklaşık 2 lt

[vi] 28:14. "Üçte bir hin": Yaklaşık 1. 3 lt

[vii] 28:14. "Dörtte bir hin": Yaklaşık 1 lt


Başlangıç