Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Sunularla İlgili Kurallar

15RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "İsrail halkına de ki: 'Yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince,

  3 RAB'bi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak RAB'be sığır ya da davar sunacaksınız.

  4 Sunu sunan kişi RAB'be tahıl sunusu olarak bir hinin dörtte biri[i] kadar zeytinyağıyla yoğrulmuş efanın onda biri[ii] kadar ince un sunacak.

  5 Yakmalık sunu ya da kurban için, her kuzuya dökmelik sunu olarak bir hinin dörtte biri kadar şarap hazırla.

  6 "'Koç sunarken tahıl sunusu olarak bir hinin üçte biri[iii] kadar zeytinyağıyla yoğrulmuş efanın onda ikisi[iv] kadar ince un hazırla.

  7 Dökmelik sunu olarak da bir hinin üçte biri kadar şarap sun. Bunları RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunacaksın.

  8 RAB'be yakmalık sunu, özel adak kurbanı ya da esenlik sunusu olarak bir boğa sunduğunda,

  9 boğayla birlikte tahıl sunusu olarak yarım hin[v] zeytinyağıyla yoğrulmuş efanın onda üçü[vi] kadar ince un sun.

  10 Ayrıca dökmelik sunu olarak yarım hin şarap sun. Yakılan bu sunu RAB'bi hoşnut eden bir koku olacak.

  11 Sığır, koç, davar - kuzu ya da keçi - böyle hazırlanacak.

  12 Kaç hayvan sunacaksan her biri için aynı şeyleri yapacaksın.

  13 "'Her İsrail yerlisi RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken bunları aynen yapmalıdır.

  14 Kuşaklar boyunca aranızda yaşayan bir yabancı ya da yerli olmayan bir konuk, RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken, sizin uyguladığınız kuralları uygulamalıdır.

  15 Sizin ve aranızda yaşayan yabancılar için topluluk aynı kuralları uygulamalıdır. Kuşaklar boyunca kalıcı bir kural olacak bu. RAB'bin önünde siz nasılsanız, aranızda yaşayan yabancı da aynı olacak.

  16 Size de aranızda yaşayan yabancıya da aynı yasalar ve kurallar uygulanacak.'"

  17 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  18 "İsrail halkına de ki: 'Sizi götüreceğim ülkeye girip

  19 o ülkenin ekmeğinden yediğinizde, bir kısmını bana sunacaksınız.

  20 İlk tahılınızdan sunu olarak bir pide sunacaksınız; bunu harmanınızdan bir sunu olarak sunacaksınız.

  21 İlk tahılınızdan yapılmış bu sunuyu kuşaklar boyunca RAB'be sunacaksınız.

Bilinçsizce İşlenen Günah İçin Sunu

  22-23 "'Eğer bilmeden günah işlediyseniz, RAB'bin Musa'ya verdiği buyruklardan herhangi birini - RAB'bin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi - yerine getirmediyseniz

  24 ve bu günah bilmeden işlendiyse, bütün topluluk RAB'bi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa, günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır.

  25 Kâhin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak, halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden RAB için yakılan sunu olarak adaklarını ve günah sunularını sundular.

  26 Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi.

  27 "'Eğer biri bilmeden günah işlerse, günah sunusu olarak bir yaşında bir dişi keçi getirmeli.

  28 Kâhin RAB'bin önünde, bilmeden günah işleyen kişinin günahını bağışlatacak. Bağışlatma yapılınca kişi bağışlanacak.

  29 Bilmeden günah işleyen İsrail yerlisi için de aranızda yaşayan yabancı için de aynı yasayı uygulayacaksınız.

  30 "'Yerli ya da yabancı biri bilerek günah işlerse, RAB'be saygısızlık etmiştir. Bu kişi halkının arasından atılmalı.

  31 RAB'bin sözünü küçümsemiş, buyruklarına karşı gelmiştir. Bu nedenle o kişi halkının arasından kesinlikle atılacak, suçunun bedelini ödeyecektir.'"

Şabat Günü'nü Tutmayan Öldürülüyor

  32 İsrailliler çöldeyken, Şabat Günü odun toplayan birini buldular.

  33 Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa'yla Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler.

 34 Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular.

  35 Derken RAB Musa'ya, "O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun" dedi.

  36 Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi, onu taşlayarak öldürdüler.

Püsküllerle İlgili Kural

  37 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  38 "İsrail halkına de ki: 'Kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız.

  39 Öyle ki, püskülleri gördükçe RAB'bin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle RAB'bin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz.

  40 Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız.

  41 Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB benim. Tanrınız RAB benim.'"

 [i] 15:4, 5. "Bir hinin dörtte biri": Yaklaşık 0. 9 lt

[ii] 15:4. "Efanın onda biri": Yaklaşık 1. 6 kg. (2.2 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[iii] 15:6, 7. "Bir hinin üçte biri": Yaklaşık 1. 2 lt

[iv] 15:6. "Efanın onda ikisi": Yaklaşık 3. 2 kg. (4.4 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[v] 15:9, 10. "Yarım hin": Yaklaşık 1. 8 lt

[vi] 15:9. "Efanın onda üçü": Yaklaşık 4. 8 kg. (6.6 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.


Başlangıç