Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Balam'ın İlk Bildirisi

23Balam Balak'a, "Burada benim için yedi sunak kur ve yedi boğayla yedi koç hazırla" dedi.

2 Balak onun dediğini yaptı. Balak'la Balam her sunağın üstünde birer boğayla koç sundular.

  3 Sonra Balam Balak'a, "Ben az öteye gideceğim, sen yakmalık sununun yanında bekle" dedi, "Olur ki, RAB karşıma çıkar. Bana ne açıklarsa, sana bildiririm." Sonra çıplak bir tepeye çıktı.

  4 Tanrı kendini Balam'a açıkladı. Balam Tanrı'ya, "Yedi sunak kurdum, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundum" dedi.

5 RAB Balam'a ne söylemesi gerektiğini bildirerek, "Balak'a git, ona şu haberi ilet" dedi.

  6 Böylece Balam Balak'ın yanına döndü. Onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü.

  7 Sonra şu bildiriyi iletti:

"Balak beni Aram'dan,

Moav Kralı beni doğu dağlarından getirdi.

'Gel, benim için Yakup'a lanet oku' dedi,

'Gel, İsrail'in yıkımını dile.'

  8 Tanrı'nın lanetlemediğini

Ben nasıl lanetlerim?

RAB'bin yıkımını istemediği kişinin yıkımını

Ben nasıl isteyebilirim?

  9 Kayaların doruğundan görüyorum onları,

Tepelerden bakıyorum onlara.

Tek başına yaşayan,

Uluslardan kendini soyutlayan

Bir halk görüyorum.

  10 Kim Yakup'un tozunu

Ve İsrail'in dörtte birini sayabilir?

Doğru kişilerin ölümüyle öleyim,

Sonum onlarınki gibi olsun!"

  11 Balak Balam'a, "Bana ne yaptın?" dedi, "Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın!"

  12 Balam, "Ben ancak RAB'bin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim" diye yanıtladı.

Balam'ın İkinci Bildirisi

  13 Bunun üzerine Balak, "Ne olur, benimle gel" dedi, "Onları görebileceğin başka bir yere gidelim. Onların hepsini görmeyeceksin, bir kesimini göreceksin. Oradan onlara benim için lanet oku."

  14 Böylece Balak Balam'ı Pisga Dağı'ndaki Gözcüler Yaylası'na götürdü. Orada yedi sunak kurdu, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.

  15 Balam Balak'a, "Az ötede RAB'be danışacağım, sen burada yakmalık sununun yanında bekle" dedi.

  16 RAB Balam'a kendini gösterdi, ne söylemesi gerektiğini bildirerek, "Balak'a git, ona şu haberi ilet" dedi.

  17 Böylece Balam Balak'ın yanına döndü, onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü. Balak, "RAB ne dedi?" diye sordu.

  18 Balam şu bildiriyi iletti:

"Ey Balak, uyan ve dinle;

Ey Sippor oğlu, bana kulak ver.

  19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

  20 Kutsamak için bana buyruk verildi;

O kutsadı, ben değiştiremem.

  21 Yakup'ta suç bulunmadı,

İsrail'de de kötülük.

Tanrıları RAB aralarındadır,

O'na aralarındaki kral olarak sevinç çığlıkları atıyorlar.

  22 Tanrı onları Mısır'dan çıkardı,

O'nun yaban öküzü gibi gücü var.

  23 Yakup'a yapılan büyü tutmaz;

İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz.

Şimdi Yakup ve İsrail için,

'Tanrı neler yaptı!' denecek.

  24 İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor.

Avını yiyip bitirmedikçe,

Öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor."

  25 Bunun üzerine Balak, "Onlara ne lanet oku, ne de onları kutsa!" dedi.

  26 Balam, "RAB ne derse onu yapmalıyım dememiş miydim sana?" diye yanıt verdi.

Balam'ın Üçüncü Bildirisi

  27 Sonra Balak Balam'a, "Ne olur, gel, seni başka bir yere götüreyim" dedi, "Olur ki, Tanrı oradan benim için onlara lanet okumana izin verir."

  28 Böylece Balam'ı çöle bakan Peor Dağı'nın tepesine götürdü.

  29 Balam, "Burada benim için yedi sunak kurup yedi boğayla yedi koç hazırla" dedi.

  30 Balak onun dediğini yaptı, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.


Başlangıç