Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yaratılış

Hacer ile İsmail

16Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı.

2 Saray Avram'a, "RAB çocuk sahibi olmamı engelledi" dedi, "Lütfen, cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." Avram Saray'ın sözünü dinledi.

  3 Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da on yıl yaşadıktan sonra oldu.

  4 Avram Hacer'le yattı ve Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca, hanımını küçük görmeye başladı.

  5 Saray Avram'a, "Bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi!" dedi, "Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında RAB karar versin."

  6 Avram Saray'a, "Cariyen senin elinde" dedi, "Neyi uygun görürsen yap." Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı.

  7 RAB'bin meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu.

  8 Ona, "Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım Saray'dan kaçıyorum" diye yanıt verdi.

  9 RAB'bin meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ" dedi,

  10 "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak.

  11 "İşte hamilesin, bir oğlun olacak,

Adını İsmail[i] koyacaksın.

Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.

  12 Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak,

O herkese, herkes de ona karşı çıkacak.

Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak[ii]."

  13 Hacer, "Gerçekten beni gören Tanrı'yı gördüm mü?" diyerek kendisiyle konuşan RAB'be "El-Roi[iii]" adını verdi.

  14 Bu yüzden Kadeş'le Beret arasındaki o kuyuya Beer-Lahay-Roi[iv] adı verildi.

  15 Hacer Avram'a bir oğlan doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu.

  16 Hacer İsmail'i doğurduğunda, Avram seksen altı yaşındaydı.

 [i] 16:11. "İsmail": "Tanrı işitir" anlamına gelir

[ii] 16:12. Ya da "Bütün kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşecek"

[iii] 16:13. "El-Roi": "Gören Tanrı" anlamına gelir

[iv] 16:14. "Beer-Lahay-Roi": "Tanrı'yı görüp sağ kalanın kuyusu" anlamına gelir


Başlangıç