Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Sedir Ağacı Benzetmesi

31 Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, üçüncü ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, Mısır Firavunu'na ve halkına de ki:

"'Görkemde kim seninle boy ölçüşebilir?

  3 Asur'a bak! Lübnan'da bir sedir ağacıydı,

Ormana gölge salan güzel dalları vardı.

Çok yüksekti, tepesi bulutlara erişiyordu.

  4 Sular ağacı besledi,

Derin su kaynakları büyüttü.

Akarsular dikili olduğu yerin çevresine akıyor,

Kanalları kırdaki bütün ağaçlara erişiyordu.

  5 Kırdaki bütün ağaçlardan daha çok büyüdü.

Bol su verildiği için

Dal budak saldı, dalları uzadı.

  6 Gökteki kuşlar dallarına yuva yaptı,

Yabanıl hayvanlar dalları altında yavruladı,

Büyük uluslar gölgesinde yaşadı.

  7 Güzellikte eşsizdi.

Dalları giderek uzadı,

Çünkü kökleri bol su alıyordu.

  8 Tanrı'nın bahçesindeki sedir ağaçlarından hiçbiri

Onunla boy ölçüşemezdi,

Selvi ağaçları dalları kadar bile değildi.

Çınarlar onun dallarıyla boy ölçüşemezdi.

Tanrı'nın bahçesindeki ağaçların hiçbiri

Onun kadar güzel değildi.

  9 Sık dallarla o sedir ağacını güzelleştirdim.

Tanrı'nın bahçesi Aden'deki bütün ağaçlar onu kıskandı.

  10 "'Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor: Ağaç büyüyüp boy attığı, tepesi bulutlara eriştiği, büyüklüğünden ötürü gurura kapıldığı için

  11 ben de onu kovdum, ulusların önderinin eline teslim ettim. Ona kötülüğü uyarınca davranacak.

  12 Yabancı ulusların en acımasızı onu kesip yalnız bıraktı. Dalları dağlara, derelere düştü; ülkenin vadilerinde kesilmiş duruyor. Yeryüzündeki bütün uluslar gölgesinden çekilip onu bıraktılar.

  13 Gökteki bütün kuşlar devrik ağaca kondu, yabanıl hayvanlar dalları arasına yerleşti.

  14 Öyle ki, suların yakınında yetişen hiçbir ağaç böylesi büyüyüp boy atmasın, tepesini bulutlara eriştirmesin; bol suyla sulanan hiçbir ağaç bu denli yükselmesin. Çünkü hepsi ölüm çukuruna inen insanlarla birlikte ölüme, yerin derinliklerine gidecek.

  15 "'Rab Yahve şöyle diyor: Sedir ağacı ölüler diyarına indiği gün, ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum, bütün orman ağaçlarını kuruttum.

  16 Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde, yıkılışının gürültüsünden ulusları titrettim. O zaman Aden Bahçesi'ndeki bütün ağaçlar, Lübnan'ın en seçkin, en iyi, bol sulanan ağaçları yerin derinliklerinde avunç buldu.

  17 Gölgesinde yaşayanlar, uluslar arasında onu destekleyenler de onunla birlikte ölüler diyarına, kılıçla öldürülmüşlerin yanına indiler.

  18 "'Aden ağaçlarından hangisi görkem ve yücelikte seninle boy ölçüşebilir? Ama sen de Aden ağaçlarıyla birlikte yeryüzü derinliklerine indirilecek, sünnetsizlere, kılıçla öldürülmüşlere katılacaksın. "'İşte Firavun'la halkının sonu böyle olacaktır. Rab Yahve böyle diyor.'"

 


Başlangıç