Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

Bir Sepet Meyve

8Rab Yahve bana şunu gösterdi: Baktım bir sepet olgun meyve.

2 Bana, "Ne görüyorsun, Amos?" diye sordu. "Bir sepet olgun[i] meyve" diye yanıtladım. Bunun üzerine RAB, "Halkım İsrail'in sonu[ii] geldi" dedi, "Bir daha onları esirgemeyeceğim.

  3 O gün saraydaki türküler yas çığlıklarına dönecek." Rab Yahve, "Her yer atılmış cesetlerle dolacak, sessizlik hüküm sürecek" diyor.

  4 Dinleyin bunu, ey yoksulu çiğneyenler,

Ülkedeki mazlumları yok edenler!

  5 Diyorsunuz ki,

"Yeni Ay Töreni geçse de tahılımızı satsak,

Şabat Günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak.

Ölçeği[iii] küçültüp fiyatı[iv] yükseltsek,

Hileli tartı kullanıp

  6 Yoksulları gümüş,

Mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak.

Buğday yerine süprüntüsünü satsak."

  7 Yakup soyunun gurur duyduğu RAB kendi başı üstüne ant içti:

"Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım.

  8 Bu yüzden yer sarsılmayacak mı,

Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı?

Bütün yer Nil gibi yükselecek,

Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi."

  9 "O gün" diyor Rab Yahve,

"Öğleyin güneşi batıracağım,

Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.

  10 Bayramlarınızı yasa,

Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim.

Her bele çul kuşattıracağım,

Her başın saçını yoldurtacağım.

O günü biricik oğulun ardından tutulan yasa çevirecek,

Sonunu acı getireceğim.

  11 "İşte günler geliyor,

Ülkeye kıtlık göndereceğim"

Diyor Rab Yahve,

"Ekmek ya da su kıtlığı değil,

RAB'bin sözlerine susamışlık göndereceğim.

  12 RAB'bin sözünü bulmak için

İnsanlar denizden denize,

Kuzeyden doğuya dek dolaşacak,

Oraya buraya koşacak, ama bulamayacaklar.

  13 O gün güzel kızlar,

Yiğitler susuzluktan bayılacak.

  14 Samiriye tanrıçası Aşima[v] üzerine ant içenler,

'Ey Dan, senin ilahının başı üzerine'

Ve, 'Beer-Şeva ilahının[vi] başı üzerine' diyenler

Düşecek ve bir daha kalkmayacak."

 [i] 8:2. İbranice "Olgun" ve "Son" sözcükleri birbirini çağrıştırıyor

[ii] 8:2. İbranice "Olgun" ve "Son" sözcükleri birbirini çağrıştırıyor

[iii] 8:5. "Ölçek": İbranice "Efa", yaklaşık 22 litrelik bir ölçek

[iv] 8:5. "Fiyat": İbranice "Şekel", yaklaşık 12 gramlık bir ağırlık taşı

[v] 8:14. "Samiriye tanrıçası Aşima", ya da "Samiriye rezaleti"

[vi] 8:14. Septuaginta "İlahının", İbranice "Yolunun"


Başlangıç