Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

Adem'den Musa'ya Dek Bilgelik

10  Dünyanın babası olan Adem ilk yaratıktı, O yalnız yaratılmıştı, bilgelik onu koruyordu, Bilgelik onu yanılgısından kurtardı.

2Bilgelik ona her şeye boyun eğdirmek gücünü verdi.

3Ama öfkesine yenilen bir suçlu* bilgeliği bırakınca, Taşkınlıkla kardeş katili olup öldü.
*Burada sözü edilen suçlu, Kayin'dir.

4Ondan dolayı toprak suda boğulunca, Onu kurtaran yine bilgelik oldu. Bilgelik, değersiz bir tahta parçasının üstündeki Erdemli insana* yol gösterdi.
*Burada sözü edilen erdemli insan, Nuh Peygamber'dir.

5Yine, kötülükte uyuşan uluslar düzensizlik içindeyken, Bilgelik erdemli insanı* örnek olarak seçti, Onu Tanrı'nın katında suçsuz olarak korudu, Çocuğuna acımaması için güç verdi.
* Burada sözü edilen erdemli insan, İbrahim Peygamber'dir.

6Kötüler ölünce bilgelik Beş kente yağan ateşten kaçan erdemli insanı* kurtardı.
* Burada sözü edilen erdemli insan, Lut Pey­gamber'dir.

7Bu beş kentin kötülüklerine tanıklık edercesine Yıkılmış bir ülke şimdiye dek duman çıkarıyor. Oradaki bodur ağaçların meyveleri hiç olgunlaşmaz ve oradaki tuzdan kolon İnançtan yoksun bir ruha dikilmiş bir anıttır.

8Çünkü bilgelik yolundan ayrılanlar, İyiliği bulamadıkları gibi, Dünyaya deliliklerini simgeleyen bir anıt bıraktılar, Suçları kimsenin gözünden kaçmasın diye.

9Ama bilgelik ona hizmet edenleri sıkıntılarından kurtardı.

10Bilgelik, kardeşinin öfkesinden kaçan Erdemli insana* doğru yolu gösterdi. Bilgelik ona Tanrı'nın buyruğundaki ülkeyi gösterdi, Kutsal şeylerin bilgisini verdi. Bilgelik çabalarında başarılı olmasını sağladı, Tüm emeklerinin karşılığını ona verdi.
*Burada sözü edilen erdemli insan, Yakup Peygamber'dir.

11Açgözlü, acımasız insanlara karşı onu destekledi Ve onu zengin yaptı.

12Onu düşmanlarına karşı yakından korudu, Hazırlanan tuzaklardan kurtardı. Çetin bir mücadele sonunda ödülü ona verdi, Böylece inancın her şeyden güçlü olduğunu öğretti.

13Bilgelik erdemli insan* satılınca onu bırakmadı, Ama onu günahtan korudu.
*Burada sözü edilen erdemli insan, Yusuf Pey­gamber'dir.

14Zindana onunla birlikte indi, Zincirle bağladıklarında onu terk etmedi, Ama ona bir krallığın asasını verdi, Despot efendileri onun buyruğuna girdi. Böylece onu karalayanların yalancı olduğu anlaşıldı Ve kendi yaşamı süresince onurlandırıldı.

Çıkış*
*"Çıkış": Musa Peygamber zamanında Yahudilerin Mısır'dan çıkışını anlatır. Eski Antlaşma'daki ikinci kitabın adı.

15Bilgelik, kutsal bir ulusu ve masum bir soyu, Baskı yapan bir ulustan kurtardı.

16Bilgelik, Tanrı'nın bir kulunun* ruhuna girdi, Mucizelerle ve belirtilerle korkunç krallara karşı koydu.
*Burada sözü edilen kul, Musa Peygamber­dir. Aynı kişiden 11:1,14 ayetlerinde de söz edilmektedir.

17Kutsallara çabalarının karşılığını verdi, Onlara olağanüstü bir yol gösterdi. Gündüzleri onların sığınağı, Geceleri de yıldız ışığıydı.

18Bilgelik, Kızıldeniz'den geçmelerini sağladı, Engin sularda onlara yol gösterdi.

19O arada düşmanlarını dalgalarla yuttu, Sonra denizin dibinden onları dışarı tükürdü.

20Böylece erdemli olanlar kötüleri yoksun bıraktılar. Rabbim, senin kutsal adını yücelttiler, Hep birlikte koruyucu elini övdüler.

21Çünkü bilgelik dilsizlerin dilini çözdü ve bebekleri konuşturdu.


Başlangıç