Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

4 Çocuksuz olup erdemli olmak daha iyidir, Çünkü ölümsüzlük erdemin anısını devam ettirir Ve ister Tanrı ister insanlar erdeme değer verirler.

2Erdemi görünce, ona benzemek için çaba gösteririz, Onu bulamayınca da onu özleriz. Erdeme taç giydirilir, sonsuza dek yengi onundur, Çünkü erdem, noksanı olmayan ödüller için Güçlü ve sürekli çaba gösterip yengiye erişmiştir.

3Ama kötülerin Bir sürü derin düşünceye dalmaları yarar sağlamaz. Onlar yasa dışı soyun dölüdürler, Hiç bir zaman kök salamaz, Sağlam temel kuramazlar.

4Bir süre için dal budak salabilirler, Ama kökleri zayıf olduğundan rüzgârda sallanacak, Fırtınanın gücüyle paramparça olacaklardır.

5Daha yeni uzayan dalları kopartılacak, Meyvelerinden kimse yararlanamayacak, Ham meyveleri kimse yiyemeyecek, Hiç bir işe yaramayacaktır.

6Çünkü yasadışı birleşme sonucu doğan çocuklar, Tanrı onları yargıladığında Anneleriyle babalarının yaptığı kötülüğe tanıklık ederler.

Erdemli İnsanın Erken Ölümü

7Erken ölse bile erdemli insan dirliğe kavuşacaktır.

8Yaşlılığı onurlu kılan yaşanmış günlerin sayısı değildir, Yaşamın gerçek ölçüsü yılların sayısı değildir.

9Anlayış, kişinin saçlarının beyazlamasının anlamı budur! Leke sürülmemiş bir yaşam, Kişinin olgunlaşarak yaşlanmasının anlamı budur.

10Erdemli insan Tanrı'yı mutlu etmek istemiştir, Tanrı da onu sevmiştir. Onu, Tanrı'nın buyruklarına uymayanlarla yaşadığı için Bu dünyadan ayırdılar.

11Kötülüğün etkisiyle usunun doğru yoldan sapmaması Ve hainliğin ruhunu baştan çıkarmaması için Erdemli insanı alıp götürdüler.

12Çünkü kötülüğün büyüleyici etkisi iyi şeyleri gölgede bırakır, Bir kasırgaya benzeyen tutkular saf yüreği bozar.

13O denli kısa bir zamanda olgunlaşan erdemli insan Gerçekten uzun bir yaşam sürmüş sayılır.

14Onun ruhunu seven Rabbi Onu çabucak çevresindeki kötülüklerden almıştır. Yine de insanlar bir şey anlamadan bakıp duruyorlar, Bir türlü anlayamıyorlar ki,

15Tanrı'nın seçtiği kişileri iyilik ve bağışlanma bekliyor; Kutsal kişileri Tanrı koruyor.

16Ölen erdemli insan yaşamını sürdüren kötüleri suçluyor. Gençlerin zamansız ölümü Yıllarca yaşayan kötüleri suçluyor.

17Bu kişiler erdemli insanın sonuna bakıp, Rabbi'nin onun için neler hazırladığını Veya Rabbi'nin neden onun güvenliğini sağladığını anlamazlar.

18Bu kişiler olup bitenlere bakıp her şeyi küçümserler. Ama Tanrı onların haline gülecektir.

19Yakında onlar onursuz birer ölü vücut olacak, Ölüler ülkesinde sonsuza dek horlanacaklardır. Tanrı onları, başları önde, Dilleri tutulmuş bir halde yere fırlatıp atacaktır. Tanrı onları temellerinden kopartıp alacaktır. Onlar acınacak bir durumda olacaklar, Çok acı çekecekler, Anıları yok olacaktır.

Diriliş Gününde Erdemli İnsanlar ve Kötüler

20Günahlarının hesabı görüldüğünde Onlar titreyerek geleceklerdir, Günahları onların karşısına çıkacak, onları suçlayacaktır.


Başlangıç