Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Azarya’nın Duası

AZARYA'NIN DUASI VE ÜÇ GENÇ ADAMIN EZGİSİ

GİRİŞ

Azarya'nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi, Daniel Kitabı'nın Yunanca çevirisinde kitaba eklenen başlıca üç metinden biridir. Daniel 'in 3:23 ve 3:24 ayetleri arasına eklenen bu metin, Kral Nebukadnessar'ın kızgın fırına atma­sından sonra Azarya 'nın duasını ve üç genç adamın ezgisini kapsamaktadır.

Ana Hatlar

1-22  Azarya'nın duası

23-27  Kızgın fırının tanımı

28-68  Üç genç adamın ezgisi

Azarya'nın Duası

1Hananya, Mişael ve Azarya adın­daki üç genç Tanrı'ya ezgiler okuya­rak ve Rabbimiz diye onu överek alev­lerin arasında yürümeye başladılar.

2Ardından Azarya olduğu yerde dur­du, ateşin içinde yüksek sesle dua etti:

3"Seni onurlandırır ve kutsarız, ey Rabbim, atalarımızın Tanrısı, Adın sonsuza dek yüceltilsin.

4Bize adilce davrandın. Bütün yaptıklarında her zaman dürüstsün, Yargıladığında her zaman doğru olanı yaparsın.

5Atalarımızın kutsal kenti Yeruşalim'in başına getirdiğin felaketlerde, Doğru olanı yaptın. Günahlarımızdan ötürü bu yargıya layıktık.

6Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz.

7Yapmamızı buyurduğun şeyleri yapmadık, Buyruklarına uysaydık, huzur içinde yaşardık.

8Ama şimdi bu yargıyı ve bu cezayı hak ettik.

9Bizleri düşman eline, Yasa tanımaz, kötü niyetli, küstah insanların eline, Dünyanın en kötü kralının eline teslim ettin.

10 Bugün utancımızdan ağzımızı açmaya bile cesaret edemiyoruz, Biz, sana tapınanlar rezil olduk.

11Yine de, kendi onurun için, Aramızdaki antlaşmayı bozma, Bizi sonsuza dek terk etme,

12Yardımını bizden esirgeme. İbrahim'e verdiğin sözü tut, onu severdin, Kulun İshak'a ve kutsal ulusun İsrail'in babası Yakup'a Verdiğin sözü tut.

13Sen onlara gelecek kuşaklarının Gökteki yıldızlar kadar Ve kumsaldaki kum taneleri kadar Sayısız olacağına dair söz vermiştin.

14Ama şimdi Rabbim, Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz. Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz.

15Şimdi ne kralımız, Ne peygamberlerimiz ne de önderlerimiz var. Ateşte kurban yakmak, adak sunmak, armağan vermek, Buhur yakmak için tapınağımız yok. Sana adaklar sunup bağışlamanı elde etmek için Bir yerimiz yok.

16Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, Övüngenlikten vazgeçen pişman yüreklerimizle ve alçakgönüllülükle yalvarıyoruz, Yalvarışımız kurban edilen koçların, öküzlerin ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın.

17Tövbemizi kabul et, bugün nefsimiz sana kurban olsun, Buyruklarını canı gönülden izleyelim. Sana güvenenler asla hayal kırıklığına uğramaz.

18Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, Sana tapınmaya ve sana dua etmeye söz veriyoruz.

19Bize karşı sevecen ol, bizi bağışla, bizi asla rezil etme.

20Rabbim, olağanüstü etkinliklerine yaraşır biçimde Bizi kurtar, adını yücelt.

21Bize kötü davrananların tümünü rezil et, Onları utandır, güç ve kudretlerini kaybetsinler, Direnişleri kırılsın.

22Salt senin yücelikle tüm dünyayı yöneten Tanrı ve Rab olduğunu böylece öğrensinler." 

23Üç genci kızgın fırına atan kralın hizmetçileri, fırına yağ, katran, keten ve çalı çırpı atarak ateşi besliyordu.

24Alevler yetmiş beş adım yüksekliği­ne kadar çıktı.

25Hatta dışarı yayıla­rak fırının yanında duran Babilliler'i yakıp bitirdi.

26Ama Rab'bin bir me­leği üç gencin bulunduğu ateşin içine indi. O melek alevleri bir yana itti,

27böylece orada meltem serinliği oluştu. Ateş gençlere dokunmadı ve hiç bir şekilde onlara zarar vermedi.

Üç Genç Adamın Ezgisi

28Orada, fırının içinde üç genç adam yeniden Tanrı'yı öven ezgiler söyle­meye başladılar:

29"Rabbim, atalarımızın Tanrısı, seni övüyoruz,

30Seni kutsasınlar, övsünler, yüceltsinler. Ulu ve kutsal adın sonsuza dek övülsün, yücelsin.

31Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler, Ulu kılsınlar!

32Gökteki tapınağında Keruvlar'ın* arasında taht kurdun, Aşağıya ölüler diyarına bakıyorsun, Sonsuza dek seni övsünler, onurlandırsınlar.

33Krallık tahtında otururken seni övsünler, Sonsuza dek yüceliğine ruhsal ezgiler okunsun.

34Gökkubbede seni kutsasınlar, Sonsuza dek her şeyin ötesinde Seni yüceltsinler, ulu kılsınlar.

35"Tüm evren, Rabbi kutsa, O'nu yücelt, sonsuza dek öv.

36Gökkubbe, Rabbi kutsa, O'nu yücelt, sonsuza dek öv.

37Rab'bin melekleri, hepiniz Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

38Gökkubbenin üstündeki yağmurlar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

39Gökteki güçler, hepiniz Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

40Güneş ve ay, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

41Gökteki yıldızlar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

42Sağanak yağmurları ve çiğ damlaları, Hepiniz Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

43Rüzgarlar, hepiniz Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

44Ateş ve ısı, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

45Kuru soğuk ve kavuran ısı, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

46Çiğ damlaları ve sulu kar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

47Günler ve geceler, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

48Gün ışığı ve karanlık, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

49Don ve soğuk, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

50Buz ve kar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

51Yıldırım ve fırtına bulutları, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

52"Bırakın da yeryüzü Rab'bi kutsasın, O'nu yüceltsin, sonsuza dek övsün

53Dağlar ve tepeler, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

54Yeryüzünde yetişen her şey Rab'bi kutsasın, O'nu yüceltsin, sonsuza dek övsün.

55Göller ve ırmaklar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

56Su kaynakları, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

57Balinalar ve deniz hayvanları, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

58Bütün kuşlar, hepiniz Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

59Bütün sığırlar ve yabanıl hayvanlar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün. 

60"Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab'bi kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

61İsrail ulusu, Rabbin'i kutsa, O'nu yücelt, sonsuza dek öv.

62Rab'bin kâhinleri, Rabbiniz'i kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

63Rab'bin kulları, Rabbiniz'i kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

64Tüm insanlar, Rabbiniz'i kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

65Kutsal ve alçakgönüllü kişiler, Rabbiniz'i kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün.

66"Hananya, Azarya ve Mişael, Rabbiniz'i kutsayın, O'nu yüceltin, sonsuza dek övün. O bizi ölüler diyarından kaçırdı, Bizi ölümün güçlü elinden kurtardı. Bizi kızgın fırından çıkarttı, Bizi ateşten kurtardı.

67Tanrı'ya şükredin, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuza dek sürer. 

68Rab'be tapan tüm kişiler, O'nu övün, Bütün tanrıların Tanrısı'nı yürekten övün, O'na şükredin, Çünkü O'nun sevgisi sonsuza dek sürer."


Başlangıç