Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Yuhanna

2. Bölüm

Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. 2Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. 3O'nun buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. 4«O'nu tanıyorum» deyip de O'nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. 5Ama O'nun sözüne uyanın Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. 6«Tanrı'da yaşıyorum» diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
7Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. 8Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesih'te ve sizde görülmektedir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. 9Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır. 10Kardeşini seven, ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 11Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir.

12Yavrularım, size yazıyorum.
Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.
13Babalar, size yazıyorum.
Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz.
Gençler, size yazıyorum.
Çünkü kötü olanı yendiniz.
Çocuklar, size yazdım.
Çünkü Baba'yı tanıyorsunuz.
14Babalar, size yazdım.
Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz.
Gençler, size yazdım.
Çünkü güçlüsünüz
ve Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor.
Kötü olanı yendiniz.

15Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. 16Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Baba'dan değil, dünyadandır.17Dünya ve dünyasal tutkular geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

Mesih-karşıtı

18Çocuklar, bu son saattir. Mesih-karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim daha şimdiden çok sayıda Mesih-karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. 19Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları, hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. 20Sizler ise kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. 21Gerçeği bilmediğinizden değil, ama gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğinizden ötürü size yazdım. 22İsa'nın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse, yalancı kimdir? Baba'yı ve Oğul'u inkâr eden, Mesih-karşıtıdır. 23Oğul'u inkâr edende Baba da yoktur. Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır. 24Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız. 25Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani, sonsuz yaşamdır.
26Bunları, sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazmış bulunuyorum. 27Size gelince, O'ndan aldığınız Ruh[b] sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten Ruhu(1) gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.
28Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler O'nun önünde utanç içinde kalmayalım. 29O'nun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu da bilirsiniz.


Başlangıç