Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yasa'nın Tekrarı

Musa İsrail Oymaklarını Kutsuyor

33 Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsrailliler'i kutsadı.

2 Şöyle dedi:

"RAB Sina Dağı'ndan geldi,

Halkına Seir'den doğdu

Ve Paran Dağı'ndan parladı.

On binlerce kutsalıyla birlikte geldi,

Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.

  3 Ya RAB, halkları gerçekten seversin,

Bütün kutsallar elinin altındadır.

Ayaklarına kapanır,

Sözlerini dinlerler.

  4 Yakup'un topluluğuna miras olarak,

Musa bize Yasa'yı verdi.

  5 İsrail'in oymaklarıyla

Halkın önderleri bir araya geldiğinde

RAB Yeşurun'un kralı oldu.

  6 Ruben yaşasın, ölmesin,

Halkının sayısı az olmasın."

  7 Musa Yahuda için de şunları söyledi:

"Ya RAB, Yahuda'nın yakarışını duy

Ve onu kendi halkına getir.

Kendisi için elleriyle savaştı.

Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol."

  8 Levi için de şöyle dedi:

"Ya RAB, Tummim'in ve Urim'in

Sadık kulun içindir.

Onu Massa'da denedin,

Meriva sularında onunla tartıştın.

  9 O annesi ve babası için,

'Onları saymıyorum' dedi.

Kardeşlerini tanımadı,

Çocuklarını bilmedi.

Ama senin sözünü tuttu,

Ve antlaşmana bağlı kaldı.

  10 İlkelerini Yakup'a,

Yasa'nı İsrail'e öğretecekler.

Senin önünde buhur,

Sunağında tümden yakılan sunular sunacaklar.

  11 Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa,

Yaptıklarından hoşnut ol.

Ona karşı ayaklananların

Ve ondan nefret edenlerin belini kır,

Bir daha ayağa kalkmasınlar!"

  12 Benyamin için de şöyle dedi:

"RAB'bin sevgilisi,

O'nun yanında güvenlikte yaşasın;

RAB bütün gün onu korur,

O da RAB'bin kucağında[i] oturur."

  13 Yusuf için de şöyle dedi:

"RAB onun ülkesini

Gökten yağan değerli çiyle

Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.

  14 Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle,

Her ay yetişen en iyi meyvelerle,

  15 Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla,

Kalıcı tepelerin bolluğuyla,

  16 Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla,

Çalıda oturanın[ii] lütfuyla bereketli olsun.

Yusuf'un başı üzerine,

Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.

  17 İlk doğan bir boğa kadar

Görkemlidir o;

Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir.

Bu boynuzlarla ulusları,

Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak.

İşte böyledir Efrayim'in on binleri,

İşte bunlardır Manaşşe'nin binleri."

  18 Zevulun için de şöyle dedi:

"Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla,

Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!

  19 Ulusları dağa çağıracak,

Orada doğruluk kurbanları kesecekler.

Denizlerin bolluğuyla

Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar."

  20 Gad için de şöyle dedi:

"Gad'ın sınırını genişleten kutsansın;

Gad orada kol ve baş parçalayan

Bir aslan gibi oturuyor.

  21 Kendine ilk toprağı seçti;

Önderlik payı ona verilmiştir.

Halkın önderleri bir araya geldiğinde,

RAB'bin doğru isteğini

Ve İsrail'e ilişkin ilkelerini,

O yerine getirdi."

  22 Dan için de şöyle dedi:

"Dan Başan'dan sıçrayan

Aslan yavrusudur."

  23 Naftali için de şöyle dedi:

"Ey sen, RAB'bin lütfu ve

Kutsamasıyla dolu olan Naftali!

Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin."

  24 Aşer için de şöyle dedi:

"Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun,

Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun.

Ayağını zeytinyağına batırsın.

  25 Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak,

Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir."

  26 Ey Yeşurun, sana yardım için

Göklere ve bulutlara görkemle binen,

Tanrı'ya benzer biri yok.

  27 Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır,

Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır.

Düşmanı önünden kovacak,

Ve sana, 'Onu yok et!' diyecek.

  28 Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak;

Tahıl ve yeni şarap ülkesinde,

Yakup'un pınarı güvenlikte kalacak.

Gökler oraya çiy damlatacak.

  29 Ne mutlu sana, ey İsrail!

Var mı senin gibisi?

Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın.

RAB seni koruyan kalkan

Ve şanlı kılıcındır.

Düşmanların senin önünde küçülecek,

Ve sen onları çiğneyeceksin."

 [i] 33:12. "Kucağında": Özgün metin, "Omuzlar arasında"

[ii] 33:16. "Çalıda oturan": Bkz.  M.Çık. 3:2


Başlangıç