Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

2. Korintliler

2KO Dipnotları

3:6 yazılı yasa: Grekçede, «harf.»

3:18 görerek: ya da «yansıtarak.»

4:4 bu çağın ilahı: Şeytan.

5:1 çadır: yani, bedenimiz.

6:15 Beliyal: Şeytan.


1:1 Elç.18:1

1:8 1Ko.15:32

1:15 Elç.19:21

1:19 Elç.18:5

2:12 Elç.20:1

3:3 Çık.24:12; Yer.31:33; Hez.11:19-20; 36.11:26

3:6 Yer.31:31

3:7 Çık.34:29-30

3:13 Çık.34:33

4:6 Tek.1:3

4:13 Mez.116:10

5:10 Rom.14:10

6:2 Yşa.49:8

6:4 Elç.16:23

6:16 Lev.26:12; Hez.37:27; 1Ko.3:16; 1Ko.6:19

6:17 Yşa.52:11

6:182Sa.7:14; 1Ta.17:13; Yşa.43:5-7; Yer.31:9

7:5 2Ko.2:12-13

8:1 Rom.15:26

8:13Çık.16:18

8:21 Sül.3:4

9:9 Mez.112:9

9:10 Yşa.55:10

10:17 Yer.9:24

11:3 Tek.3:1-13

11:9 Flp.4:15-18

11:23 Elç.16:23

11:24 Tes.25:3

11:25 Elç.14:19; Elç.16:22

11:26 Elç.9:23; Elç.14:5

11:32 Elç.9:23-25

13:1 Tes.17:6; 19.17:15


Başlangıç